Welkom bij het Digitale aanmeldformulier van Ateliers Tilburg.

 

Je staat op het punt om je aan te melden bij Ateliers Tilburg als kandidaat huurder voor een atelier.

 

Lees onderstaande informatie door voor je verder gaat.

 

Wie kunnen huren bij Ateliers Tilburg?
Ateliers Tilburg biedt ruimte (ateliers en werkplekken) aan kunstenaars en creatieven. Ze wil het culturele klimaat in de regio Tilburg versterken en met kunst en cultuur een maatschappelijke rol spelen.

 

Ze hanteert daarbij een aantal criteria, die geen statisch verhaal zijn en dus flexibel gehanteerd worden:

  • a. Heb je een diploma van een kunstvakopleiding of opleiding in de creatieve sector?
  • b. Sta je ingeschreven bij de Kamer van Koophandel ?
  • c. Zat je in de WWIK-regeling of ontving je in het recente verleden een beurs, stipendium of cultuursubsidie?
  • d. Nam je deel aan minimaal 3 exposities of voorstellingen in de afgelopen 3 jaar of kende je in die periode drie aantoonbare verkopen van werk?

Als je aan drie van de vier criteria beantwoordt, kom je op een A-lijst terecht. Alle anderen komen op een B-lijst te staan. De A-lijst heeft 1 voordeel namelijk voorrang bij toewijzing van de ateliers die we permanent in beheer hebben. Anno 2014 zijn dat Carré, NS16 en Goretti 53/54. Voorrang betekent dat aan de A-lijst vrije ruimtes in deze panden twee keer 1 week worden bekend gemaakt. Wordt er gedurende deze weken geen gebruik van gemaakt, dan komen de ruimtes ook voor de B-lijst beschikbaar.

 

Toelichting bij criterium a.: we hebben op kantoor een lijst van de kunstvakopleidingen en opleidingen in de creatieve sector, zoals Architectuur in Delft en Eindhoven, Design Academy, Academy for Creative Industry, en specifieke vakopleidingen als Zilversmid.

 

Om de aanvraag volledig in te vullen heb je nodig:

- een scan van je identiteitsbewijs

- een recente C.V.

- beeldmateriaal van je werk, video- en/of audiomateriaal

- een scan van je diploma('s) van afgeronde kunstvakopleiding(en)

 

Ben je binnen 3 jaar afgestudeerd aan een door ons erkende kunstvakopleiding of zit je in het eindexamenjaar van een kunstvakopleiding, dan word je meteen ingeschreven (o.v.v. je diploma).

 

Mocht je geen diploma van een door ons erkende kunstvakopleiding hebben (of is dit langer dan 3 jaar geleden), dan is het extra van belang dat je informatie meestuurt over je producties en presentaties. Hoe completer de aanmelding, hoe eerder je het besluit ontvangt over definitieve inschrijving bij ons.
Personen die professioneel actief zijn op het terrein van de kunsten en woonachtig zijn in Tilburg of omgeving kunnen een werkruimte via Ateliers Tilburg huren.

 

START >>